Gå rett til innhold

Barn på flukt - psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Barn på flukt - psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Barn på flukt - psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Helen Johnsen Christie , Berit Berg , Hilde Lidén

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2023
Lengde:
17 t. 26 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
285827, 385827
Fra forlagets omtale: Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta unge flyktningers behov. Barn på flukt viser at denne gruppen også er spesielt sårbar fordi de har flyktet fra samfunn med væpnet konflikt eller annen organisert vold, og de fleste har opplevd tap, sorg og traumatiske hendelser. Hjelpeapparatets utfordring er å se på enslige mindreårige flyktninger som vanlige barn og ungdommer med mange ressurser og samtidig være klar over at de er i en risikosituasjon, hvor de ikke kjenner språket og kulturen, og skal forholde seg til nye omsorgssituasjoner og skape nye sosiale relasjoner.