Gå rett til innhold

Fra normalisering til empowerment - ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede

Fra normalisering til empowerment - ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede

Fra normalisering til empowerment - ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede

Ole Petter Askheim

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2015
Lengde:
12 t. 35 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
223485, 371275
Fra forlagets omtale: Forfatteren belyser det ideologiske grunnlaget for politikken rettet mot funksjonshemmede og andre omsorgstrengende. Han tar for seg det teoretiske grunnlaget for normaliseringstenkningen og redegjør for hvordan den etter hvert har blitt utfordret av strømninger som retter fokus mot den enkelte tjenestebrukers rett til innflytelse over så vel egne tjenestetilbud som hvordan livet skal leves. Disse strømningene som internasjonalt går under betegnelsen «empowerment» blir grundig behandlet.