Gå rett til innhold

Modernisering i barnevernet

Modernisering i barnevernet
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2019
Lengde:
12 t. 28 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
226957, 371895
Fra forlagets omtale: Barnevernet har vært preget av modernisering, ny organisering og fagutvikling i lengre tid, men dette skaper utfordringer i det kommunale barnevernet som mangler ressurser. Denne boken tar for seg hvilke utfordringer som oppstår i små enheter og pekerpå tiltak som kan sikre en kunnskapsbasert og refleksiv praksis. Den viser blant annet hvordan samarbeid med andre hjelpeinstanser kan organiseres og hvordan familiene kan følges opp på best mulig måte.