Gå rett til innhold

Skjønn - perspektiver på skjønnsutøvelse i NAV

Skjønn - perspektiver på skjønnsutøvelse i NAV

Skjønn - perspektiver på skjønnsutøvelse i NAV

Ingar Heum

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2017
Lengde:
9 t. 3 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
224650, 371417
Fra forlagets omtale: I denne boka konsentrerer forfatteren seg om de skjønnsvurderingene som yrkesutøvere i NAV må foreta. Å utøve skjønn handler om vurderingene vi gjør når vi skal fatte beslutninger på områder som er komplekse og kanskje uoversiktlige. Skjønnet utøver vi for å finne det beste svaret blant mange mulige når det ikke finnes eksakt oppskrift på hva som er riktig. Boka tar for seg skjønn som metode, som verktøy og som tenkemåte. Hva gjør man når man utøver skjønn? Hvordan utøves skjønn på en forsvarlig måte? Finnes det gode alternativer til bruk av skjønn?