Gå rett til innhold

Sosial kapital i et velferdsperspektiv - om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring

Sosial kapital i et velferdsperspektiv - om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring

Sosial kapital i et velferdsperspektiv - om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring

Sven-Erik Karlsson , Rolf Rønning , Bengt Starrin

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2018
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Oversetter:
Merete Nilssen
Boknummer:
372410
Fra forlagets omtale: Hvordan kan det offentlige hjelpeapparatet arbeide for å styrke enkeltindividers sosiale kapital? Begrepet sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. En definisjon er å si at sosial kapital er ressurser som er tilgjengelig for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk.