Gå rett til innhold

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)

Forfatter: Elisabeth Willumsen , Synnøve Hofseth Almås , Tore Sirnes

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2019
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
227466, 371949
Fra forlagets omtale: Både forskning og erfaring viser at et godt samarbeid på tvers av profesjonsgrenser er til pasientens beste, og det å lære å samarbeide tverrprofesjonelt vil spille en sentral rolle i helse- og sosialfagutdanningene i årene framover. Men det kan være utfordrende å tilegne seg tverrprofesjonell samarbeidskompetanse, blant annet fordi det er en type kompetanse som ikke er enkel og entydig.