Gå rett til innhold

Utviklingshemming og seksuelle overgrep - kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse

Utviklingshemming og seksuelle overgrep - kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse

Utviklingshemming og seksuelle overgrep - kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse

Terje Olsen , John Pedersen , Erik Søndenaa

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Lengde:
12 t. 58 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
283111, 383111
Fra forlagets omtale: Personer med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre, men har i praksis et svakere vern. Utviklingshemmede er en heterogen kategori mennesker, men et fellestrekk er at det er personer som kan ha problemer med å forstå, uttrykke seg og bli forstått. Dette kan gjøre det vanskelig for dem å fortelle om overgrep. Boken bidrar til å utvikle et kunnskapsgrunnlag om situasjonen for utviklingshemmede når det gjelder risiko for og beskyttelse mot overgrep. Forfatterne av de ulike kapitlene diskuterer konkrete eksempler med utgangspunkt i erfaringer fra egen arbeidshverdag. Samlet belyser kapitlene i boken ulike sider ved forebyggende virksomhet, straffeforfølgning ved lovbrudd, rettssikkerhetshensyn og generell kunnskapsutvikling på feltet.