Gå rett til innhold

Grunnbok i spesialpedagogikk

Grunnbok i spesialpedagogikk

Grunnbok i spesialpedagogikk

Forfatter: Edvard Befring

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2016
Lengde:
12 t. 59 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese

Fra forlagets omtale: Første del av boken handler om etiske verdier, barns og unges rettigheter, faglige perspektiv i spesialpedagogikk, grunntrekk ved barns og unges læring, utvikling og oppvekst. I andre halvdel presenteres mangfoldet av funksjonsvansker, med støtte- og hjelpetiltak og kompetansegivende læring. Dernest gis en kort presentasjon av døvblinde, autismespekteret, fysisk-motorisk funksjonshemming og begavede barn og unge.