Gå rett til innhold

Kvalitet i skolen : forskning, erfaringer og utvikling

Kvalitet i skolen : forskning, erfaringer og utvikling

Kvalitet i skolen : forskning, erfaringer og utvikling

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2009
Lengde:
9 t. 28 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Talesyntese

Forlaget skriver om denne boka: Vi trenger bedre kvalitet i norsk skole, hevdes det ofte. Men å vite hva denne kvaliteten består i, og hvordan en skal oppnå bedre kvalitet, er ikke så enkelt fordi skolen har mange roller og oppgaver og er en kompleks samfunnsinstitusjon. Denne artikkelsamlingen tar opp og viderefører debatten om kvalitet i skolen på et teoretisk og praktisk plan. Bokens første del har overskriften Om kvalitetstenkning og dens nedslag i norsk skole. Her viser forfatterne hvor sammensatte kvalitetsutfordringene er. Det er nødvendig å ha innsikt i skoleinstitusjonens historiske utvikling, hva forskning internasjonalt kan bidra med, og hvor vi står i den aktuelle debatten i Norge i dag. Den andre delen heter Om ulike aktører i kvalitetsarbeidet. Forfatterne viser her hvilke dilemmaer skolefolk møter når kvalitetsspørsmålene kommer på dagsorden, men de viser også at skolens mange aktører ikke alltid har full oversikt og den nødvendige kompetanse for å komme med opplegg og ordninger som den enkelte skoleorganisasjon er best tjent med. Forfatterne peker på mulighetene for å møte utfordringer og problemer på en konstruktiv måte. Boken er skrevet for skolefolk på alle nivåer, og for skolelederutdanningene og pedagogikk- og allmennlærerutdanningen.