Gå rett til innhold

Skeivt og personleg

Sjølvbiografiske skildringar er vindauge inn i det mest personlege. Gjennom dei kan vi bli kjente med andre si verkelegheit, anten for å kjenne seg att eller få ei større forståing. Her er boktips om skeive liv og erfaringar.