Gå rett til innhold

Religiøst medborgerskap - Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn

Religiøst medborgerskap - Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn

Religiøst medborgerskap - Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn

Inger Marie Lid , Kari Jordheim , Gyrid Gunnes

Utgitt:
KABB, 2020
Lengde:
14 t. 29 min.
Sjanger:
Teolog, samfunn
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Merete Bøe
Boknummer:
803769
Fra forlaget: Denne antologien belyser og drøfter hva variasjoner i funksjonsevne som menneskelig vilkår betyr for deltakelse i religiøse fellesskap og for teologi og diakoni som fagområder. Funksjonsnedsettelse og funksjonshemning er meningsfulle menneskelige erfaringer som det er viktig å tenke kritisk og konstruktivt gjennom, også i en norsk kontekst.Medborgerskap – det at alle borgere skal ha like vilkår og muligheter for deltakelse i et samfunn – er også relevant for religion, teologi og diakoni. Religiøst medborgerskap innbefatter blant annet muligheten til å kunne velge religiøs deltakelse og til å være religiøst aktiv, for eksempel gjennom grader av tilknytning og sosial deltakelse, yrkesutøvelse og frivillig arbeid. Mange mennesker har opplevd å bli ekskludert fra å kunne delta i religiøse praksiser og fellesskap nettopp på grunn av holdninger eller fysiske barrierer. I antologien presenteres ny forskning på ulike temaer knyttet til religiøst medborgerskap, der likestilling, menneskerettigheter og menneskesyn er i fokus. Bidragsyterne kommer fra ulike fagfelt – blant annet vernepleie, folkehelse, medborgerskapsstudier, litteraturvitenskap, diakoni, teologi og religionsvitenskap.