Gå rett til innhold
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2015
Lengde:
24 t. 22 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Anders Ribu
Oversetter:
Arthur O. Sandved
Boknummer:
623773
John Milton (1608-1674) regnes som Englands episke dikter-geni. Men han var også en stor lyriker og en betydelig prosaforfatter og polemiker som kjempet for religiøs og politisk frihet gjennom et uttall pamfletter, brev og avhandlinger. Milton ble i 1652 helt blind, men fortsatte å skrive. Skuffet over den politiske utvikling - han hadde håpet på en nasjonal fornyelse i landet, men den kom ikke - bestemte han seg til utelukkende å tjene poesien. Nå utformet han ideen om et storslagent diktverk som skulle ta for seg et religiøst og allmennmenneskelig emne. I 1667 kom så hovedverket "Paradise Lost" («Det tapte Paradis»). I dette eposet dikter Milton om Satans opprør mot Gud, skapelsen, syndefallet, utdrivelsen av Paradiset og frelsesløftet. Det er et mangfoldig og imponerenede dikt, med storslåtte religiøse visjoner og skjønnhet i den visuelle styrken.