Gå rett til innhold

Innføring i straffeprosess

Innføring i straffeprosess

Innføring i straffeprosess

Author: Steinar Fredriksen

Published:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2017
Duration:
29 t. 39 min.
Suitable for:
Voksen
Language:
Bokmål
Created by:
Brage Talesyntese

Fra forlagets omtale: Boken gir en oversiktlig og enkel innføring i norsk straffeprosess. Hovedtyngden i fremstillingen ligger på etterforskingsstadiet, med særlig vekt på bruken av tvangsmidler, men påtalestadiet og domstolsstadiet, derunder anvendelse av rettsmidler, blir også behandlet.