Gå rett til innhold

Jørgen Løvland : vår første utanriksminister

Jørgen Løvland : vår første utanriksminister

Jørgen Løvland : vår første utanriksminister

Author: Per Eivind Hem

Published:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2007
Duration:
27 t. 30 min.
Suitable for:
Voksen
Language:
Nynorsk
Created by:
Hallvard Lydvo

Jørgen Løvland var i 35 år ein av Noregs mest sentrale politikarar og ein av arkitektane bak unionsoppløysinga i 1905. Løvland sat i Nobelkomitéen, hadde eit internasjonalt nettverk, og fekk ansvaret for å byggje opp Utanriksdepartementet. Ved å forhandle med stormaktene om ein integritetstraktat, markerte han tidleg Noreg som sjølvstendig og aktiv stat. Den mangfaldige og effektive politikaren vart både respektert og karikert i levande live, men i ettertida er han urettvist komen i skuggen av Michelsen. Med denne grundige biografien maktar statsviteren Per Eivind Hem å løfte Løvland og hans politiske innsats fram i lyset att.