Gå rett til innhold

Moderne oppvekst : nye tider, nye krav

Moderne oppvekst : nye tider, nye krav

Moderne oppvekst : nye tider, nye krav

Published:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2012
Duration:
11 t. 12 min.
Suitable for:
Voksne
Language:
Bokmål
Created by:
Brage Talesyntese

Forlaget skriver om denne boka: I Moderne oppvekst samles filosofen, psykologen, sosiologen, pedagogen, forskere og praktikere i å utvikle en flerfaglig tilnærming til barns og unges oppvekstvilkår i det moderne. Forfatterne presenterer sentrale grunntemaer for all oppvekst: sosialisering og individualisering nye syn på barn og barndom eleven som aktør foreldres betydning for barnas vennskap til jevnaldrende curlingforeldre og servicebarn barnehagebarn og skoleprestasjoner barn og unges språkdannelse digitale natives og homo zappiens flerkulturell oppvekst foreldreveiledningstiltak for utsatte barn forebygging av rusmiddelbruk blant barn og unge forebygging av ungdomskriminalitet. Boken henvender seg til alle profesjoner som har barns oppvekst som sitt fagfelt. Den er skrevet for studenter, undervisere og praktikere, men vil også være interessant for foreldre som ønsker å vite mer om hvilken teori og forskning som kan benyttes for å forstå egne barns oppvekst og sin egen betydning. Bokens redaktører er Vibeke Glaser og Jan Bølstad. Vibeke Glaser er utdannet cand. polit.(pedagogikk) og arbeider som førstelektor ved DMMH. Jan Bølstad er daglig leder av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten, har mer enn 30-års erfaring fra helse- og sosialfagfeltet. Bokens øvrige bidragsytere er Trond Berg Eriksen, Helene Uri, Øyvind Kvello, Arne Krokan, Bent Hougaard, Bengt-Erik Andersson, Loveleen R. Brenna, May Britt Drugli, Britt Unni Wilhelmsen, Berit Michelet, Thomas Nordahl og Anne-Karin Sunnevåg.