Gå rett til innhold

Oppvekst : om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø

Oppvekst : om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø

Oppvekst : om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø

Published:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2010
Duration:
37 t.
Suitable for:
Voksne
Language:
Bokmål
Created by:
Brage Talesyntese

Forlaget skriver om denne boka: I Oppvekst Om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø belyser ledende fagfolk innen pedagogikk, sosialfag, juss, psykologi og psykiatri spørsmål om oppvekst. Boken gir en unik tverrfaglig forståelse av oppvekst. · Hvor sterk påvirkning har foreldre, barnehage og skole på barn og unges utvikling? · Hvor mye atskillelse fra foreldrene kan barnet tåle første leveår uten å ta skade av det? · Bør foreldrepermisjonen deles mellom mor og far? · Hvilke lover, politiske ideer og føringer regulerer barn og unges oppvekst? · Hvor god er den psykiske helsen til barn og unge? · Hvordan kan vi oppdage og hjelpe barn og unge som utsettes for mishandling, overgrep, traumer, kriser og omsorgssvikt? · Hvilken påvirkning har venner, massemedia og fritidsaktiviteter på barn og unges utvikling? · Hvor godt lykkes vi med integrering av funksjonshemmede, minoritetsspråklige, innvandrere og flyktninger? Boken henvender seg til alle utdanninger som er opptatt av barn og unges utvikling og oppvekstmiljø slik som utdanninger for førskolelærer, lærer, barnevernspedagog, sosionom, vernepleier samt bachelorutdanninger i pedagogikk, psykologi og sosiologi.