Gå rett til innhold

Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn

Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn

Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn

Published:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2015
Duration:
15 t. 26 min.
Suitable for:
Voksne
Language:
Bokmål
Created by:
Brage Talesyntese

Hva er egentlig vernepleie? Hva består faget av, og hva kjennetegner en vernepleierfaglig praksis? Disse spørsmålene er grunnlaget for denne boka hvor sentrale fagpersoner fra ulike vernepleierutdanninger og forskningsmiljøer skriver om vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn på ulike arenaer. Vernepleierfaglig kompetanse har historisk sett vært en praksisnær kompetanse i skjæringspunktet mellom teoretisk kunnskap fra en rekke fag, og yrkesfagets kontekster og oppgaver. Forfatterne i denne boka legger vekt på å få fram den fagteoretiske utviklingen og hvordan faglige resonnementer preges av konkrete situasjoner og oppgaver. Dette er en sentral bok for studenter ved bachelor i vernepleie og yrkesaktive vernepleiere.