Gå rett til innhold

Personvernerklæring for Lydhør

Lydhør samler inn noe data fra brukeren av appen Lydhør.

Eier av innsamlede data

Innsamlede data kontrolleres av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Adresse: Postboks 2764, Solli, 0204 Oslo

Organisasjonsnummer: 970 145 567

Formålet med innsamling av data

NLB samler inn data fra Lydhør for å:

  • sikre at brukere av Lydhør får en best mulig opplevelse av NLBs distribusjonstjeneste.
  • gjøre det enklere å yte brukerstøtte til brukere av Lydhør.
  • samle inn statistikk over bruk av Lydhør og NLBs distribusjonstjeneste.

Typer innsamlede data

Lydhør samler inn:

  • data om bruk av Lydhør; for eksempel innhold på brukerens virtuelle bokhylle, sist leste posisjon per bok som er spilt av og posisjon for bokmerker.
  • brukerens eventuelle innloggingsinformasjon for oppkobling mot NLBs utlåns- og distribusjonstjeneste.
  • tekstnotater som brukeren knytter til bokmerker.

Lagring av data

Innsamlede data lagres i en database som utgjør en del av NLBs distribusjonstjeneste. Databasen er sikret mot tilgang for andre enn de av NLBs ansatte som jobber operativt med distribusjonstjenesten.

Dataene lagres så lenge det er nødvendig for å gi brukeren den ønskede kvalitet på distribusjonen av innhold. En bruker kan be om at data slettes fra databasen.

Lydhør-brukernes rettigheter knyttet til innsamlede data

En Lydhør-bruker kan kontakte NLB for mer informasjon om nøyaktig hvilke data som er lagret for den gjeldende brukeren. Brukeren kan også be om all data, eller deler av denne, slettes.

Endringer av denne erklæringen

Personvernerklæringen knyttet til innsamlede data fra Lydhør kan endres, uten at brukere informeres direkte om dette. Brukere av Lydhør bør derfor lese innholdet på denne siden med jevne mellomrom, for å undersøke om det er endringer som brukeren ønsker å reagere på.