Gå rett til innhold

Strategi og samfunnsoppdrag

«Et samfunn der alle har tilgang til litteratur og informasjon» er NLB sin visjon. Den ligger i bunn for strategiplanen og er motivasjonen for det vi jobber mot. 

Flere hundretusen mennesker i Norge har svekket syn, dysleksi eller andre lesevansker som gjør det vanskelig å få tilgang til litteratur og informasjon. NLB skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese, kan delta i samfunnet på linje med andre.

Sentrale punkter i strategiplanen 2019-2024

Oppdrag

  • NLB skal bidra til å gjøre flere utgivelser tilgjengelig ved å fremme universell utforming overfor kommersielle aktører. 
  • Vi skal gi et folkebibliotektilbud som bidrar til økt samfunnsdeltakelse
  • Vi skal samarbeide med folkebibliotek for å sikre at målgruppens behov blir ivaretatt hos dem
  • Studenter med funksjonsnedsettelser skal få tilgang til læremidler som sikrer dem like forutsetninger som andre studenter

Mål

  • Alle elektroniske utgivelser skal være universelt utformet
  • Lånerne skal være fornøyd med kvalitet og bredde i tilbudet
  • Vi skal ha en høy andel aktive lånere og sikre økning i lesing blant barn og unge
  • Flere i målgruppen vår skal få vite om NLB og flere skal bli lånere
  • NLB skal bygge kompetanse og drive effektivt basert på våre verdier og et godt arbeidsmiljø

Verdier

NLBs verdier er profesjonalitet, respekt og inkludering. Vi skal etterleve disse internt og i møte med omgivelsene.

Styringsdokumenter og rapporter