Gå rett til innhold

Fagråd 2017 til 2020

Kulturdepartementet har oppnevnt medlemmer med varamedlemmer til fagrådet for NLB.

 

Fra 2017 til utgangen av 2020 består fagrådet av disse medlemmene: 

  • Trygve G. Nordby, leder
  • Karianne Havsberg, med varamedlem Unn Ljøner Hagen (etter forslag fra Norges Blindeforbund)

  • Terje Andre Olsen, med varamedlem Egil Rasmussen (etter forslag fra Norges Blindeforbund)

  • Caroline Solem, med varamedlem Knut Rinden (etter forslag fra Dysleksi Norge)

  • Hilde Ljødal, med varamedlem Svein Arne Tinnesand (etter forslag fra Nasjonalbiblioteket)
  • Haakon Aspelund, med varamedlem Tone Alexandra Larsen (etter forslag fra Deltasenteret)
  • Kjetil Knarlag, med varamedlem Anna Løken (etter forslag fra Universitets- og høgskolerådet)

Kulturdepartementet besluttet å avvikle styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek fra 1. januar 2017. Fagrådet opprettes i stedet for styret, og skal supplere kompetansen i NLB med brukerperspektiver og perspektiver fra tilgrensende fag- og ansvarsområder.