Gå rett til innhold

Tilgjengelighetserklæring for nlb.no

Alle skal ha like muligheter til å bruke nlb.no. Vi jobber for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Kommunikasjonsteamet i NLB er ansvarlig for nlb.no. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Vi skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted. Jobbe kontinuerlig med å rette WCAG-feil.
 • Sørge for at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
 • Ha et klart og tydelig språk.
 • Sørge for at det er mulig å lese opp innholdet med skjermleser.
 • Sørge for at det er mulig å forstørre teksten i nettleseren.
 • Oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter, lenker og alt-tagger for bilder.

Dette jobber vi med:

 • Vi skal tilfredsstille de nye kravene i WCAG 2.1.
 • Høsten 2021 gjennomførte vi en full evaluering av tilgjengelighet på nlb.no. Rapporten skal følges opp med feilretting og implementering av prioriterte områder.

Hjelp oss å bli bedre!

Er det funksjonalitet du savner eller som ikke fungerer som det skal? Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger om tilgjengelighet.

Send oss en melding her.