Gå rett til innhold

Tilgjengelighetserklæring for Maneno

Målet med Maneno er tilgjengelige bøker i et spillunivers som skal føre til mer lesing, større leseglede og økt leseferdighet blant barn i NLBs målgruppe.

Vi skal:

  • Opprettholde og videreutvikle en tilgjengelig app
  • Ha et klart og forståelig språk
  • Tilfredsstille minst AA-krav i WCAG 2.0

Vi jobber for:

  • Å bli enda bedre på tilgjengelighet
  • Å tilfredsstille de nye kravene i WCAG 2.1

Slik jobber vi med tilgjengelighet:

  • Testing med barn og foreldre i målgruppen 
  • Gransking av appen mot lovkrav om universell utforming
  • Dialog med brukerorganisasjoner 

Gi oss ris eller ros:

Har du innspill til forbedringer, eller det er noe som ikke fungerer som det skal? Send en e-post til post@nlb.no og gi oss ris og ros.