Gå rett til innhold

Få pensum på lydbok - gratis!

Strever du med å lese? Å lytte til pensum kan gjøre studiene enklere. Nå kan bachelorstudenter ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Innlandet som oppfyller kravene til å bli låner i NLB, delta i et prosjekt og få pensum som lydbok eller e-bok. Helt gratis.

 

«Det er mange grunner til at folk sliter med å lese. NLB kan hjelpe med lydbøker som også inneholder bokteksten. Responsen på prosjektet så langt viser at dette treffer målgruppen – dette gjelder flere enn mange tror.»

Hanne Lillevold, prosjektleder og spesialbibliotekar
 
Student med hodetelefoner og PC.jpg
NLBs studiebøker kommer med talesyntese, et program som gjør tekst om til tale. NLB har stemmene Clara på bokmål og Hulda på nynorske bøker. Stemmene er også inkludert i appen Lydhør. Foto: Shutterstock.

Hvem kan delta?

For å delta i prosjektet må du

  • være bachelorstudent ved Universitetet i Agder eller Høgskolen i Innlandet
  • ha dysleksi, ADHD, konsentrasjonsproblemer som følge av sykdom/skade eller fysiske funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese en bok

Slik blir du med

For å få pensum på lydbok må du

iPad med Lydhør og bok_utsnitt. 2020..jpg
Noen studenter synes det er lettere å lære når de lytter til pensum og har papirboka tilgjengelig samtidig.

 

Hva er målet med pilotprosjektet?

Studenter som blir med i prosjektet, får pensumet som lydbok eller e-bok fra NLB. Målet er å kartlegge hva som må til for at alle som strever med å lese, skal få tilrettelagt pensum. I dag er det kun sterkt svaksynte som har lovfestet rett til dette. «Tilrettelagt pensum for studenter med lesevansker» er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og NLB. Kunnskapsdepartementet har tildelt midler til prosjektet. Meld deg på øverst på siden!

Hvem er NLB?

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. NLB produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og punktskriftbøker. Tilbudet er gratis og omfatter studiebøker og folkebiblioteklitteratur for alle aldre. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan bli låner hos NLB.