Gå rett til innhold

Fakta om NLB

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon. NLB er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

NLB-bygget

Tilbudet

NLB produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift. Vi har bøker for både barn og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. NLB samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur.

Oppdraget

NLB skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt tekst, kan delta i samfunnet på linje med andre.

Mål for virksomheten og krav til rapportering går frem av det årlige tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet.

Tall

  • NLBs boksamling består av 19 000 lydboktitler og 7 000 titler i punktskrift.

  • NLB produserer rundt 1 100 nye lydbøker og 400 punktskriftbøker hvert år.

  • Biblioteket har 33 000 lånere.

  • NLB har rundt 40 ansatte. 

Strategi

Sentrale punkter i strategiplanen (for perioden 2015-2018):

  • Vi skal øke tilbudet av lydbøker og bøker i punktskrift.

  • Vi skal videreutvikle NLB som et digitalt bibliotek og sikre stabile distribusjonsløsninger.

  • Vi skal fortsette arbeidet med å gjøre NLBs tilbud bedre kjent og øke antall lånere.