Gå rett til innhold

Betre død enn homofil? - Å vere kristen og homo

Betre død enn homofil? - Å vere kristen og homo

Betre død enn homofil? - Å vere kristen og homo

Arnfinn Nordbø

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2009
Lengde:
6 t. 46 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Hallvard Lydvo
Boknummer:
613759
Arnfinn Nordbø kom ut av skapet som homofil i det norske bedehusmiljøet og skapte bølgjer ein ikkje skulle tru var muleg i våre dagar. Ved å fortelje sanninga, opplevde Nordbø eit stort offer: han mista ikkje bare det nære forholdet han hadde til familien sin, men også til omgangskretsen og heile det kristne miljøet han hadde vore ein del av. I denne boka fortel han historia si. Om å vekse opp i ein stor og trygg familie, om livet i menigheita, om forkynning, song og musikk. Men òg om skyldkjensle og sterk fordømming. Å stå fram som homofil i eit slikt miljø krev eit mot som få kan førestelle seg - blant tenkjemåtar og reaksjonar som for dei fleste er opprørande. Deretter begynner det møysommelege arbeidet med å byggje opp eit nytt sosialt liv, ei ny tru og ei framtid der fridom og kjærleik er muleg.