Gå rett til innhold

Kontakt

Informasjon i forbindelse med koronavirus: Vi har økt ventetid på vår telefon og oppfordrer lånere til å låne bøker på nettsiden eller i appen Lydhør. Du kan også kontakte oss på e-post.

Biblioteket

Tlf: 22 06 88 10

E-post: utlaan@nlb.no 

E-post studenttjenesten: studenttjenesten@nlb.no (henvendelser som gjelder studentsaker)

Biblioteket låner ut bøker og svarer på spørsmål om lån, innmelding og avspilling. Ring eller send e-post.

Åpningstider biblioteket (telefon)

Mandag til fredag kl. 10-12. (Åpningstiden er redusert som følge av koronasituasjonen).

Åpningstider i påsken

Biblioteket holder stengt fra og med mandag 6. april til og med mandag 13. april.

Administrasjonen

Tlf.: 22 06 88 00

E-post: post@nlb.no

Henvendelser som ikke gjelder bibliotekspørsmål. 

Post og besøk

Postadresse:

NLB, Postboks 2764 Solli, 0204 Oslo

Fakturaadresse: 

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Fakturamottak DFØ,
Postboks 4746, 7468 Trondheim 
Husk å oppgi bestillerreferanse 

Besøksadresse:

NLB, Observatoriegata 1b, 0254 Oslo
 

NLBbygget2_©RolfEstesen