Gå rett til innhold

Fakta om NLB

Hvem er NLB, hva gjør vi og hvorfor gjør vi det? 

Nedenfor og i menyen til høyre finner du fakta om NLB og sammfunnsoppdraget, årsrapport, strategiplan og styringsdokumenter. 

NLB-bygget

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

Tilbudet

NLB produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift. Vi har bøker for både barn og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. NLB samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur.

Oppdraget

NLB skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt tekst, kan delta i samfunnet på linje med andre.

Mål for virksomheten og krav til rapportering går frem av det årlige tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet.

Tall

  • NLBs boksamling består av 21 000 lydboktitler og 5 500 titler i punktskrift.
  • NLB produserer rundt 1 100 nye lydbøker og 400 punktskriftbøker hvert år.
  • Biblioteket har 69 000 lånere.
  • NLB har rundt 40 ansatte fordelt på fire avdelinger.