Gå rett til innhold

Fakta om NLB

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

NLB-bygget

Mandat

NLB skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt tekst og vanlige bøker, kan delta i samfunnet på linje med andre.

Mål for virksomheten og krav til rapportering går frem av det årlige tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet.

Tilbud

NLB produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift. Vi har bøker for både barn og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. NLB samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur.

Tall

  • NLBs boksamling består av 21 000 lydboktitler og 5 500 titler i punktskrift.
  • NLB produserer rundt 1 100 nye lydbøker og 400 punktskriftbøker hvert år.
  • Biblioteket har 90 000 lånere.
  • NLB har 40 ansatte fordelt på fire avdelinger.