Gå rett til innhold

Fakta om NLB

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er en bibliotektjeneste fra Nasjonalbiblioteket som lager og låner ut tilrettelagt litteratur. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

NLB-bygget

1. juli 2023 gikk NLB fra å være en egen virksomhet til å bli avdeling for tilrettelagt litteratur i Nasjonalbiblioteket. NLBs oppdrag og tilbud blir videreført som en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket.

Tilbudet

NLB produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. Vi har bøker for barn, ungdom og voksne. Tilbudet omfatter studielitteratur for studenter på universitet, høyskole og fagskole.

Vi samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur.

Samfunnsoppdraget

Flere hundretusen mennesker i Norge har nedsatt syn, dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese visuell tekst og vanlige bøker. NLB skal bidra til at de kan delta i samfunnet på linje med andre.

«Et samfunn der alle har tilgang til litteratur og informasjon» er NLB sin visjon og det vi jobber mot.

  • NLB skal bidra til å gjøre flere utgivelser tilgjengelig ved å fremme universell utforming overfor kommersielle aktører.
  • Folkebibliotektilbudet vårt skal bidra til økt samfunnsdeltakelse.
  • Vi skal samarbeide med folkebibliotek for å sikre at målgruppens behov blir ivaretatt hos dem.
  • Studenter med nedsatt syn, dysleksi eller andre lesevansker skal få tilgang til studielitteratur så de kan ta høyere utdanning. 

Mål 

  • Lånerne skal være fornøyd med kvalitet og bredde i tilbudet.
  • Vi skal ha en høy andel aktive lånere og jobbe for økt lesing blant barn og unge.
  • Flere i målgruppen vår skal få vite om NLB, og flere skal bli lånere. 
  • NLB skal bygge kompetanse og drive effektivt basert på verdiene våre og et godt arbeidsmiljø. 

Verdier

NLBs verdier er profesjonalitet, respekt og inkludering. Vi skal etterleve disse internt og i møte med omgivelsene.

Organisering

Tjenesten NLB driftes av 40 ansatte i avdeling for tilrettelagt litteratur i Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet og får mål for virksomheten og krav til rapportering i det årlige tildelingsbrevet fra departementet. 

Årsrapport

Siste årsrapport for NLB som egen virksomhet er 2022. NLB rapporterer til Kultur- og likestillingsdepartementet etter mal fra dem. 

Årsrapport og andre dokumenter