Gå rett til innhold

Fakta om NLB

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek under Kultur- og likestillingsdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

NLB-bygget

Mandat

NLB skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt tekst og vanlige bøker, kan delta i samfunnet på linje med andre.

Mål for virksomheten og krav til rapportering går frem av det årlige tildelingsbrevet fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Tilbud

NLB produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. Vi har bøker for både barn og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. NLB samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur.

Tall

  • NLBs samling av folkebiblioteklitteratur: 18 800 lydboktitler og 6 700 titler i punktskrift.
  • NLBs samling av studielitteratur: 8 900 titler, fordelt mellom lydbøker og e-bøker.
  • NLB har 100 000 lånere og 40 ansatte.