Gå rett til innhold

Hvem kan låne?

NLB er biblioteket for deg som strever med å lese.

Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i NLB.

Årsaker kan for eksempel være:

  • svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller
  • dysleksi og andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige som ønsker lydbøker for å øve seg i norsk. Du som har et annet morsmål enn norsk må også ha en lesevanske, som beskrevet over, for å få lånerett.

Midlertidig lånerett

Du kan søke om midlertidig lånerett (1 år) hvis du har en sykdom eller skade som gjør at du har behov for lydbøker i en begrenset periode. 

Skoleelever

Barn og ungdom som trenger skolelydbøker, skal registreres av skolen hos Statped skolelydbok. Når du er registrert hos Statped, kan du også låne bøker fra NLBs boksamling med samme lånernummer og PIN-kode.

Foreldre som selv vil melde inn barn som lånere hos NLB, gjør det på vår hjemmeside. Skolebarn skal bare meldes inn ett sted, men kan låne skjønnlitteratur og skolebøker både hos NLB og Statped skolelydbok.

Institusjonslånere

Institusjoner som for eksempel sykehus og sykehjem kan melde seg inn for å låne ut NLBs bøker til mennesker som har et midlertidig behov for lydbøker.

Folkebibliotek kan også melde seg inn for å teste ut NLBs tilbud og hjelpe andre til å bli personlige lånere.

Ung kvinne med hodetelefoner i byen.JPG