Gå rett til innhold

Hvem kan låne?

NLB er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn.

Årsaker til nedsatt leseevne kan være:

  • svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller
  • dysleksi og andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å holde og bla i en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

NLBs tilbud er ikke for minoritetsspråklige som ønsker lydbøker for å øve seg i norsk. Du som har et annet førstespråk enn norsk, må også ha en lesevanske som beskrevet her for å ha lånerett.

Midlertidig låner

Du kan søke om midlertidig lånerett (1 år) hvis du har en sykdom eller skade som gjør at du trenger lydbøker i en begrenset periode. 

Skoleelever

Barn og ungdom som trenger skolelydbøker, skal registreres av skolen hos Statped skolelydbok. Når du er registrert hos Statped, kan du også låne bøker fra NLBs boksamling med samme lånernummer og PIN-kode. Du kan bruke appen Lydhør til både skolelydbøker og bøker fra NLB.

Foresatte som selv vil melde inn barn som lånere hos NLB, gjør det på hjemmesiden vår. Skolebarn skal bare meldes inn ett sted, men kan låne skjønnlitteratur og skolebøker både hos NLB og Statped skolelydbok.

Institusjoner

Institusjoner som sykehus og sykehjem kan melde seg inn for å låne ut NLBs bøker til mennesker som har behov for lydbøker og oppfyller vilkårene.

Folkebibliotek kan melde seg inn for å teste ut NLBs tilbud og hjelpe andre til å bli personlige lånere. Besøk informasjonssiden NLB for bibliotekansatte.

Skoler skal registrere seg hos Statped skolelydbok

Ung dame med hodetelefoner sitter på gulvet i bibliotek