Gå rett til innhold
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2020
Lengde:
20 t. 35 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
229769, 373605
Fra forlagets omtale: Hva har skjedd på fagfeltet ruslidelser og psykiske lidelser de siste årene? Kunnskapsgrunnlaget om rusmiddelavhengighet og psykisk lidelser er utvidet. Vi vet mer om hvordan samtidige problemer kan utredes, og med mer vekt på ressurser og muligheter hos den det gjelder. Vi har mer kunnskap og erfaring med recovery og recoveryorientert praksis, der den enkelte i størst mulig grad bestemmer hva som gir bedring. I boken beskrives internasjonale erfaringer med tjenestemodeller der behandlerne flytter ut av kontor og institusjon til brukerens hjem og nærmiljø.