Gå rett til innhold

Fysisk aktivitet og helse - fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap

Fysisk aktivitet og helse - fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap

Fysisk aktivitet og helse - fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap

Sigmund A. Anderssen , Moniva Klungland Torstveit , Hilde Lohne-Seiler

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2019
Lengde:
41 t. 4 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
228049, 372034
Fra forlagets bokomtale: Formålet med denne fagfellevurderte antologien er å belyse det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Gjennom 18 kapitler basert på kunnskapsoppsummeringer av eksisterende litteratur belyser boken følgende hovedtemaer: anbefalinger, målemetoder og status for fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen sammenhengen mellom fysisk aktivitet og livsstilssykdommer samt andre tilstander, som i og etter svangerskap teorier og modeller for bedre å kunne forstå hvorfor enkelte individer er fysisk aktive og andre ikke er det betydningen av sosioøkonomiske forhold, kjønn og innvandringsbakgrunn samt faktorer som fremmer og hemmer implementering av fysisk aktivitet fysisk aktivitet som forebyggende og helsefremmende tiltak for ulike aldersgrupper på ulike arenaer.