Gå rett til innhold

Skyldig? - funksjonshemmedes møte med strafferettspleien

Skyldig? - funksjonshemmedes møte med strafferettspleien

Skyldig? - funksjonshemmedes møte med strafferettspleien

Terje Olsen , Dagfinn Sørensen , Svein Øverland

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2024
Lengde:
19 t. 0 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese, William Talesyntese
Boknummer:
286164, 386164
Fra forlagets omtale: Hvorfor blir ofte ikke mennesker som er i risiko for å begå straffbare handlinger, gitt hjelp i tide? Hvorfor kan personer med kognitive funksjonsnedsettelser tilstå en handling de ikke har begått? Og hvilken innvirkning kan de profesjonelle aktørenes forutinntatthet om funksjonshemmede ha i en straffesak? Boken handler om hvordan funksjonshemmede som er mistenkt for et straffbart forhold, blir møtt av strafferettspleien. Enhver person som er mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, kan oppleve sårbarhet i møte med politiet og de øvrige tjenestepersonene i straffesakskjeden. Funksjonshemmede kan imidlertid møte særlig store utfordringer, noe som kan utgjøre alvorlige trusler for deres rettssikkerhet. Funksjonshemmede kan ha reduserte muligheter til å forstå og bli forstått i en straffeprosess. Spriket mellom de menneskerettighetene de har, og dagens praksis kan sies å være påfallende stort.