Gå rett til innhold

Samtale, samskrive, samhandle - nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill

Samtale, samskrive, samhandle - nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill

Samtale, samskrive, samhandle - nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill

Kjell Lars Berge , Mari-Ann Igland , Hildegunn Otnes

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2022
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Boknummer:
384169
Fra forlagets omtale: Samtaler er grunnleggende for barn og unges læring i skolen. Å snakke sammen bidrar ikke bare til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter, men også å lære fag, bli gode skrivere og lesere - og myndige og deltakende samfunnsborgere. Også for lærere gir samtaler nyttige verktøy, både i undervisning og faglig utvikling. Denne boka gir nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill, fra ulike faglige ståsteder. Den viser hvordan snakking og skriving kan kaste gjensidig lys over hverandre, både i elevenes læringsprosesser og i utvikling av læreres profesjonskompetanse.