Gå rett til innhold

Konstruksjonslære - grunnlag for dimensjonering : last og sikkerhet : en innføring i beregningsprinsipper og lastberegning etter Norsk standard / Eurokoder

Konstruksjonslære - grunnlag for dimensjonering : last og sikkerhet : en innføring i beregningsprinsipper og lastberegning etter Norsk standard / Eurokoder

Konstruksjonslære - grunnlag for dimensjonering : last og sikkerhet : en innføring i beregningsprinsipper og lastberegning etter Norsk standard / Eurokoder

John Eie

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2020
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Boknummer:
373588
Fra forlagets side: Boka gir en innføring i det generelle grunnlaget for prosjektering av konstruksjoner, i samsvar med kravene i Norsk Standard og Eurokodene. Den tar for seg prinsippene og metodikken, og viser hvordan belastninger bestemmes og hvilke påkjenninger de gir. Innholdet i boka gjelder for alle materialer. Boka er primært beregnet på fagskolen, fagretning bygg og anlegg. Den inngår som del av pensum i fagene stålkonstruksjoner, trekonstruksjoner og betongkonstruksjoner. John Eie er sivilingeniør med mange års erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet og undervisning ved teknisk fagskole.