Gå rett til innhold

Arbeid for livet

Arbeid for livet

Arbeid for livet

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2010
Lengde:
12 t. 47 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese

Arbeid for livet Hvordan kan vi sørge for at det blir plass til flere i dagens arbeidsliv?Hvordan får vi folk til å holde ut i jobben fram til vanlig pensjons-alder? I dag er det stor enighet om slagordet "inkluderende arbeids-liv", og boka tydeliggjør dilemmaer og paradokser gjennom beretninger fra blant annet reklamebransjen, call-sentre, banker, kjøpesentre, lufttransportselskaper og privatdrevne sykehjem. Arbeid for livet handler om det "nye" arbeidslivet og er tematisk delt inn i tre hoveddeler:Troen på markedetKundene kommerGrenser i det grenseløse Troen på markedet som løsningen på samfunnets problemer har ført til nye strategier i offentlig politikk og har endret vilkårene for både offentlig og privat virksomhet. Et annet særtrekk ved dagens arbeidsliv er veksten i tjenesteøkonomien: Hva skjer når kundene kommer og arbeidet blir kundestyrt på godt og vondt? Et tredje tema er at arbeidet i sterkere grad er en kilde til identitet og selvfølelse - arbeidslivet kan bli "grådig". Hvordan kan vi sette grenser i det grenseløse? Boka er skrevet for ledere og politikere og for deg som ansatt, og egner seg også som pensumlitteratur innenfor samfunnsfagene.