Gå rett til innhold

Alternativ og supplerende kommunikasjon - en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker

Book Empty

Alternativ og supplerende kommunikasjon - en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker

Stephen von Tetzchner

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2004
Lengde:
15 t. 31 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Ole-Thore Hasseldal
Boknummer:
210826
Fra forlagets omtale: Denne boken gir en oversikt over de ulike kommunikasjonssystemene for barn, ungdommer og voksne som trenger en alternativ kommunikasjonsform som støtte til, eller erstatning for, et mangelfullt utviklet talespråk. Boken drøfter forhold som er av betydning ved valg av kommunikasjonssystem, og gjør rede for de viktigste prinsippene i utredning og opplæring av mennesker som trenger en alternativ kommunikasjonsform.