Gå rett til innhold

Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning

Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning

Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning

Stig Bjørshol , Bente Aamotsbakken , Kåre Kverndokken

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2023
Lengde:
15 t. 49 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese, Hulda Talesyntese, William Talesyntese
Boknummer:
284815, 384815
Fra forlagets omtale: Det er et stort behov for praksisnær forskning om undervisningskvalitet i skolen. Denne boken imøtekommer dette behovet. Forfatterne viser hvordan kreative lærergrep i ulike fag bidrar til forbedret undervisning. De tar opp spørsmål som: Hva kjennetegner ideallæreren, og hvilke metaforer brukes for å beskrive ham eller henne? Hvordan kan man undersøke elevers tekstkompetanse ved hjelp av visuelle metaforer og modeller? Hva kan læreren gjøre for å styrke elevens matematiske identitet i klasserommet? Erfaringene med et rikt utvalg av undervisningsopplegg blir drøftet og vurdert.