Gå rett til innhold

Lærebok i barne- og ungdomspsykiatri

Lærebok i barne- og ungdomspsykiatri
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2023
Lengde:
29 t. 59 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese
Boknummer:
284830, 384830
Fra forlagets omtale: Tidligere utgaver hadde tittelen Lærebok i barnepsykiatri, og denne revisjonen har den samme oppbyggingen.I første del gir forfatterne en oversikt over fagets teoretiske grunnlag før de i del 2 med utgangspunkt i en beskrivelse av de kliniske tilstandene gjennomgår forekomst, årsaksforhold, klinisk bilde med forløp, diagnostisering og behandling for hver enkelt tilstand.I denne utgaven beskrives det reviderte diagnosesystemet ICD-11. I del 3 gjennomgår forfatterne allmenne risikofaktorer og spesielle sårbare grupper, mens de i del 4 presenterer generelle prinsipper for utredning og behandling og beskriver oppbyggingen av tjenestetilbudet i Norge.