Gå rett til innhold

Digital praksis i skolen

Digital praksis i skolen

Digital praksis i skolen

Forfatter: Leikny Øgrim

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2020
Lengde:
12 t. 34 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Fra forlagets omtale: Den digitale utviklingen stiller skolen overfor andre muligheter og utfordringer enn tidligere. Norske skoler har gjennomgående bra med datautstyr. Denne boka retter fokus mot hvordan dette utstyret kan nyttes for å fremme utvikling og læring hos elevene. Artiklene er basert på erfaringer fra ulike utviklings- og forskningsprosjekter som forfatterne har deltatt i. Forfatterne drøfter innsiktsfullt hvordan bruk av digitale verktøy kan støtte elevenes læring.