Gå rett til innhold

Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

Asbjørn Johannessen , Per Arne Tufte , Line Christoffersen

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2018
Lengde:
8 t. 33 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
225490
Fra forlagets omtale: Boken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger. Boken dekker både kvalitativ og kvantitativ forskningsdesign. Forfatterne har en pragmatisk holdning til metoder, og framhever at det er formål og problemstilling som avgjør hvilken framgangsmåte som bør benyttes når studier skal gjennomføres.