Gå rett til innhold

Juridisk metode og tenkemåte

Juridisk metode og tenkemåte
Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2019
Lengde:
75 t. 41 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Brage Talesyntese
Boknummer:
228620, 372877
Det er snart 50 år siden Torstein Eckhoffs lærebok Rettskildelære kom ut. Både norsk rett og norsk rettsteori har gjennomgått store endringer siden den tid. Mengden rettsregler har økt kraftig, en stadig større del av jussen er transnasjonal, og jurister og jussens rolle og betydning i samfunnet har endret seg. Derfor trenger metodefaget sårt en fornyelse som både reflekterer disse endringene og det mangfoldet som nå råder i praksis, og som samtidig legger grunnlaget for en felles metodeforståelse. Løsningen har vært å samle 25 forfattere som alle fikk primæransvar for hver sin del av den komplekse helheten. Bidragene deres omhandler rammene for juridisk metode, rettskildene, rettsprinsipper og perspektiver på juridisk metode.