Gå rett til innhold

Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid - recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling

Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid - recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling

Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid - recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling

Arne Johansen , Bengt Eirik Karlsson , Marit Borg

Utgitt:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2021
Lengde:
9 t. 54 min.
Passer for:
Voksne
Språk:
Bokmål
Innleser:
Clara Talesyntese, Hulda Talesyntese
Boknummer:
281798, 381798
Fra forlagets omtale: I denne boken beskrives og diskuteres fremveksten av psykisk helse- og rusarbeid som praksisfelt og fagområde. Utviklingen ses i lys av holdningsendringer og konkrete endringer i helse-, sosial- og velferdspolitikken. Viktige elementer her er å se tidligere «psykiatriske pasienter», «narkomane» og «alkoholikere» som subjekter og selvstendige aktører. Det innebærer å legge til rette for integrering og medborgerskap gjennom nedbygging av institusjoner og nye måter å organisere tjenester og tilbud på. 966